Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1957

De geschiedenis van de Europese Unie - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maart

25

De Verdragen tot de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) worden in Rome ondertekend door de Zes (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland). Vanaf die dag krijgen ze de naam "Verdragen van Rome".

April

17

Het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden getekend in Brussel, België.

Oktober

8

De Raad van de Hoge Autoriteit van de EGKS verzoekt de Hoge Autoriteit om een algemeen energiebeleid vast te stellen.

November

27

Hans Furler wordt verkozen tot voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top