Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1957

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Marzu

25

F'Ruma jiġu ffirmati t-Trattati li jistabbilixxu l-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Euratom) mill-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi. Mil-lum, dawn se ssir referenza għalihom bħala t-"Trattati ta' Ruma".

April

17

Jiġu ffirmati ġewwa Brussell, fil-Belġju, il-protokolli dwar il-privileġġi u l-immunitajiet mogħtija lill-Komunitajiet Ewropej u dwar l-istatut tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Ottubru

8

L-Awtorità Għolja tal-KEFA tiġi mitluba mill-Kunsill tagħha sabiex tħejji politika ġenerali dwar l-enerġija.

Novembru

27

Hans Furler jiġi elett President tal-Assemblea Komuni tal-KEFA.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top