Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1957 m.

Europos Sąjungos istorija - 1957 m.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Kovas

25 d.

Romoje Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija pasirašė sutartis, kuriomis įsteigtos Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomas). Nuo to laiko jos vadinamos Romos sutartimis.

Balandis

17 d.

Briuselyje (Belgija) pasirašyti protokolai dėl Europos Bendrijoms suteiktų privilegijų ir imunitetų bei dėl Europos Teisingumo Teismo statuso.

Spalis

8 d.

EAPB taryba paprašė Vyriausiosios valdybos parengti bendrą energetikos politiką.

Lapkritis

27 d.

EAPB bendrosios asamblėjos pirmininku išrinktas Hansas Furleris.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top