Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1957

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Μάρτιος

25

Υπογράφονται από τους Έξι (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) στη Ρώμη, οι Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ),οι οποίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται ως οι Συνθήκες της Ρώμης.

Απρίλιος

17

Στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, υπογράφονται τα πρωτόκολλα περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οκτώβριος

8

Το Συμβούλιο της ΕΚΑΧ ζητεί από την Ανώτατη Αρχή της να χαράξει γενική ενεργειακή πολιτική.

Νοέμβριος

27

Ο Hans Furler εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινής Συνέλευσης της ΕΚΑΧ.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top