Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1957

Den Europæiske Unions historie - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Marts

25

I Rom undertegnede de seks medlemsstater (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene) traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), der er indgået i historien som "Rom-traktaten".

April

17

I Bruxelles undertegnedes protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter og protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Fællesskabs Domstol.

Oktober

8

EKSF's Høje Myndighed opfordredes af sit råd til at udarbejde en generel energipolitik.

November

27

Hans Furler blev valgt til formand for EKSF's Fælles Forsamling.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top