Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1957

Dějiny Evropské unie - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Březen

25

V Římě podepisuje Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Do povědomí vejdou jako Římské smlouvy.

Duben

17

V Bruselu je podepsán protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství a protokol o statutu Soudního dvora.

Říjen

8

Rada žádá po Vysokém úřadu ESUO, aby vypracoval obecnou politiku v oblasti energetiky.

Listopad

27

Předsedou Společného shromáždění ESUO je zvolen Hans Furler.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top