Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1956

Europeiska unionens historia - 1956


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

7

EKSG:s kommission bekräftar principen om fri rörlighet inom gemenskapen för stålprodukter som importeras från tredje land.

Maj

6

Paul-Henri Spaak, den belgiska utrikesministern, lägger fram en rapport för övriga ministrar i EKSG om utkasten till fördrag om gemenskapen, i vilka han föreslår att EEG och Euratom skall skapas.

29

Spaakrapporten godkänns. Möte i Venedig, då utrikesministrarna beslutar att öppna regeringsförhandlingar för slutandet av två fördrag om upprättande av en europeisk ekonomisk gemenskap och en atomenergigemenskap.

Juni

26

Förhandlingar om utkasten till texterna om upprättandet av EEG och Euratom inleds i Bryssel.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top