Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1956

Euroopan unionin historia - 1956


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Tammikuu

7.

EHTY:n korkea viranomainen vahvistaa periaatteen, jonka mukaisesti yhteisön ulkopuolisista maista tuodut terästuotteet voivat liikkua vapaasti yhteisössä.

Toukokuu

6.

Belgian ulkoministeri Paul-Henri Spaak esittelee EHTY:n muille ulkoministereille kertomuksen luonnoksesta yhteisön perustamissopimuksiksi, joilla luodaan ETY ja Euratom.

29.

Spaakin kertomus hyväksytään. Ulkoministerit tapaavat Venetsiassa ja päättävät aloittaa hallitustenväliset neuvottelut Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusten tekemisestä.

Kesäkuu

26.

Neuvottelut ETY:n ja Euratomin perustamissopimusten laatimiseksi aloitetaan Brysselissä.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top