Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1956

Den Europæiske Unions historie - 1956


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

7

EKSF's Høje Myndighed bekræftede, at stålprodukter importeret fra tredjelande kunne bevæges frit inden for Fællesskabet.

Maj

6

Den belgiske udenrigsminister Paul-Henri Spaak forelagde sine EKSF-kolleger en rapport om et udkast til fællesskabstraktater om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Euratom.

29

Spaak-rapporten blev godkendt. På sit møde i Venedig besluttede udenrigsministrene at indlede mellemstatslige forhandlinger om at indgå to traktater om oprettelse af et europæisk økonomisk fællesskab og et atomenergifællesskab.

Juni

26

Forhandlingerne om udformning af traktaterne om oprettelse af EØF og Euratom indledtes i Bruxelles.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top