Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1956

Dějiny Evropské unie - 1956


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Leden

7

Vysoký úřad ESUO potvrzuje zásadu volného pohybu výrobků z oceli, které byly dovezeny ze třetích zemí, po území Společenství.

Květen

6

Belgický ministr zahraničí Paul-Henri Spaak předkládá svým kolegům z ESUO zprávu o návrhu smluv Společenství, které počítají s vytvořením EHS a Euratomu.

29

Spaakova zpráva je schválena. Na zasedání v Benátkách rozhodují ministři zahraničních věcí o zahájení mezivládních jednání o uzavření dvou smluv, jimiž bude založeno Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii.

Červen

26

V Bruselu jsou zahájena jednání o zakládajících dokumentech pro EHS a Euratom.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top