Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1956 r.

Историята на Европейския съюз - 1956 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Януари

7

Висшият орган на ЕОВС одобрява правилото за свободното движение в рамките на Общността на стоманени продукти, внесени от трети държави.

Май

6

Белгийският министър на външните работи Пол-Анри Спаак представя доклад на своите колеги от ЕОВС относно проектодоговорите на Общността, които предвиждат създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Евратом.

29

Докладът на Спаак е одобрен. На среща във Венеция министрите на външните работи решават да започнат междуправителствени преговори относно сключването на два договора за създаване на Европейска икономическа общност и Общност за атомна енергия.

Юни

26

В Брюксел започват преговори относно съставянето на текстовете, свързани със създаването на ЕИО и Евратом.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top