Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1954

Europeiska unionens historia - 1954


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

11

Alcide de Gasperi väljs till ordförande för Europeiska parlamentariska församlingen.

Augusti

20-23

De sex sammanträder i Bryssel. Den franske politikern Pierre Mendès France vidhåller inte längre sitt krav på att tona ned Europeiska försvarsgemenskapens överstatliga karaktär.

30

Franska nationalförsamlingen förkastar fördraget om Europeiska försvarsgemenskapen.

Oktober

23

Efter Londonkonferensen undertecknas avtal om ett modifierat Brysselfördrag i Paris och Västeuropeiska unionen bildas.

November

10

Ordföranden i EKSG:s Höga Myndighet, Jean Monnet, avgår efter misslyckandet med Europeiska försvarsgemenskapen.

December

21

EG-domstolen avger sin första dom.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top