Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1954

Den Europæiske Unions historie - 1954


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

11

Alcide de Gasperi blev valgt til formand for Den Europæiske Parlamentariske Forsamling.

August

20-23

De Seks mødtes i Bruxelles. Den franske politiker Pierre Mendès France fik ikke held til sit forsøg på at nedtone Det Europæiske Forsvarsfællesskabs overnationale karakter.

30

Den franske nationalforsamling forkastede traktaten om Det Europæiske Forsvarsfællesskab.

Oktober

23

Efter London-konferencen undertegnedes aftalen om en ændret Bruxelles-traktat i Paris og Den Vesteuropæiske Union (WEU) var hermed oprettet.

November

10

Formanden for EKSF's Høje Myndighed, Jean Monnet, trådte tilbage efter det mislykkede forsøg med Det Europæiske Forsvarsfællesskab (EDC).

December

21

EF-Domstolen afsagde sin første dom.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top