Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1954

Dějiny Evropské unie - 1954


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Květen

11

Předsedou Parlamentního shromáždění je zvolen Alcide de Gasperi.

Srpen

20–23

V Bruselu se scházejí představitelé Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa a Nizozemska. Předseda francouzské vlády Pierre Mendès France žádá, aby byl oslaben nadstátní charakter Evropského obranného společenství. Se svým požadavkem však neuspěje.

30

Francouzské Národní shromáždění Smlouvu o Evropském obranném společenství zamítá.

Říjen

23

V návaznosti na londýnskou konferenci jsou v Paříži podepsány dohody o změnách bruselského paktu: vzniká Západoevropská unie.

Listopad

10

Po krachu Evropského obranného společenství rezignuje Jean Monnet na funkci předsedy Vysokého úřadu ESUO.

Prosinec

21

Evropský soudní dvůr vydává své první rozhodnutí.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top