Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1953

Zgodovina Evropske unije - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

1

Začetek veljavnosti prelevmana Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), prvega evropskega davka.

Februar

10

Vzpostavitev skupnega trga za premog in železovo rudo. Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so odpravile carine in kvote za ti surovini.

Marec

7

V uradnem listu ESPJ je bila objavljena postopkovna uredba evropskega Sodišča. Od tega dne naprej so se Sodišču lahko predložile pritožbe, ki jih je predvidela Pariška pogodba.

9

Belgijski politik Paul-Henri Spaak, predsednik priložnostne skupščine, ki se je zbrala 10. septembra 1952, je predsedniku Sveta ESPJ, francoskemu politiku Georgesu Bidaultju, predal osnutek pogodbe o ustanovitvi politične evropske skupnosti. Skupnost naj bi varovala človekove pravice in temeljne svoboščine, branila države članice pred napadom, zagotovila usklajeno zunanjo politiko držav članic in postopoma uvedla skupni trg. Osnutek pogodbe je predvidel pet institucij: evropski izvršni svet, dvodomni parlament, svet nacionalnih ministrov, sodišče ter ekonomsko-socialni odbor.

15

Vzpostavitev skupnega trga za staro železo.

Avgust

12

Podpis sporazuma o sodelovanju med ESPJ in Mednarodno organizacijo dela.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top