Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1953

De geschiedenis van de Europese Unie - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

De EGKS-heffing, de eerste Europese belasting, wordt ingevoerd.

Februari

10

Oprichting van de gemeenschappelijke markt voor kolen en ijzererts. De Zes schaffen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen op deze grondstoffen af.

Maart

7

Het reglement voor procedurevoering van het Europees Hof van Justitie verschijnt in het Publicatieblad van de EGKS. Voortaan kunnen beroepen waarin het Verdrag van Parijs voorziet, aan het Hof worden voorgelegd.

9

Paul-Henri Spaak, voorzitter van de ad hoc vergadering die op 10 september 1952 in het leven was geroepen, overhandigt G. Bidault, voorzitter van de EGKS-Raad, een Ontwerpverdrag ter oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap. Deze nieuw op te richten gemeenschap zou tot doel hebben de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te vrijwaren, de lidstaten tegen agressie te beschermen, de coördinatie van de buitenlandse politiek van de lidstaten te verzorgen en de gemeenschappelijke markt geleidelijk te installeren. In het Ontwerpverdrag zijn vijf instellingen voorzien: een Europese uitvoerende Raad, een Parlement met twee kamers, een Raad van nationale ministers, een Hof van Justitie en een economisch en sociaal Comité.

15

Instelling van de gemeenschappelijke markt voor schroot.

Augustus

12

De EGKS en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top