Európai Unió

Az Európai Unió története - 1953

Az Európai Unió története - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

1

Hatályba lép az ESZAK-járulék, amely az első közösségi járulék.

Február

10

Létrejön a szén és a vasérc közös piaca. Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország megszünteti az ezekre a nyersanyagokra vonatkozó vámokat és mennyiségi korlátozásokat.

Március

7

Az ESZAK Hivatalos Lapjában közzéteszik az Európai Bíróság eljárási szabályzatát. Ettől a naptól kezdve a Párizsi Szerződés hatálya alá tartozó fellebbezéseket a Bírósághoz lehet benyújtani.

9

Az 1952. szeptember 10-én létrehozott ad hoc bizottság Paul-Henri Spaak vezetésével az ESZAK Parlamenti Közgyűlésének elnöke, G. Bidault elé bocsátja az Európai Politikai Közösséget létrehozó szerződés tervezetét. A Közösség célja az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelme, a tagállamok biztonságának garantálása az agresszióval szemben, a tagállamok külpolitikájának az összehangolása, valamint a közös piac fokozatos kiépítése. A szerződéstervezet az alábbi öt intézmény létrehozásáról rendelkezik: Európai Végrehajtó Tanács, kétkamarás parlament, a tagállamok minisztereinek tanácsa, Bíróság és Gazdasági és Szociális Bizottság.

15

Megkezdi működését az ócskavas közös piaca.

Augusztus

12

Az ESZAK együttműködési szerződést ír alá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO).

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top