Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1953

Euroopan unionin historia - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Tammikuu

1.

EHTY:n erityismaksu, ensimmäinen eurooppalainen vero, otetaan käyttöön.

Helmikuu

10.

Hiilen ja teräksen yhteismarkkinat aloittavat toimintansa. EHTY:n kuusi jäsenvaltiota luopuvat kyseisiä raaka-aineita koskevista tullimaksuista ja määrällisistä rajoituksista. 

Maaliskuu

7.

Yhteisön tuomioistuimen työjärjestys julkaistaan EHTY:n virallisessa lehdessä. Kuten nykyäänkin, Pariisin sopimuksessa tarkoitetut asiat voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

9.

Syyskuun 10. päivänä 1952 perustetun väliaikaisen yleiskokouksen puheenjohtaja Paul-Henri Spaak esittää EHTY:n neuvoston puheenjohtajalle G. Bidault'lle luonnoksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta. Kyseisen yhteisön tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaaminen, jäsenvaltioihin kohdistuvan ulkoisen uhan torjuminen, jäsenvaltioiden ulkopolitiikan yhteensovittaminen sekä yhteismarkkinoiden toteuttaminen asteittain. Perustamissopimusluonnoksessa mainitaan viisi toimielintä: "Euroopan toimeenpaneva neuvosto" (European Executive Council), kaksikamarinen parlamentti, kansallisten ministerien neuvosto, tuomioistuin sekä talous- ja sosiaalineuvosto.

15.

Romuraudan yhteismarkkinat avautuvat.

Elokuu

12.

EHTY ja Kansainvälinen työjärjestö (ILO) allekirjoittavat yhteistyösopimuksen.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top