Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1953

Den Europæiske Unions historie - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

1

EKSF-afgiften, der var den første europæiske skat, blev indført.

Februar

10

Det fælles marked for kul og jernmalm blev oprettet. De Seks fjernede told og kvantitative restriktioner på disse råvarer.

Marts

7

EF-Domstolens forretningsorden blev offentliggjort i EKSF's officielle tidende. Derefter kunne klager i henhold til Paris-traktaten indbringes for Domstolen.

9

Paul-Henri Spaak, formanden for ad hoc Forsamlingen, som blev oprettet den 10. september 1952, overdrog G. Bidault, formanden for EKSF-rådet, et udkast til en traktat om oprettelse af et politisk europæisk fællesskab. Et sådant fællesskab skulle have til formål at beskytte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, at garantere medlemsstaternes sikkerhed mod aggressioner, at sikre koordineringen af medlemsstaternes udenrigspolitik og gradvis at indføre et fælles marked. I traktatudkastet er der forudset fem institutioner: et europæisk eksekutivråd, et tokammerparlament, et råd bestående af nationale ministre, en domstol og et økonomisk og socialtudvalg.

15

Det fælles marked for jernskrot trådte i kraft.

August

12

Formanden for EKSF's Høje Myndighed, Jean Monnet, trådte tilbage efter det mislykkede forsøg med Det Europæiske Forsvarsfællesskab (EDC).

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top