Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1952

Europeiska unionens historia - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

27

Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna undertecknar i Paris Fördraget om Europeiska försvarsgemenskapen, (EDC).

Juli

23

EKSG-fördraget träder i kraft. Jean Monnet utses till ordförande för den Höga Myndigheten och Paul-Henri Spaak till ordförande för församlingen.

30

Luxemburg utses till EKSG:s tillfälliga säte.

Augusti

10

EKSG:s Höga Myndighet inleder sitt arbete.

November

10

Enligt General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) skall avtalet ge EKSG:s sex medlemsstater ett undantag från klausulen om mest gynnad nation, för att de skall kunna fullfölja sina skyldigheter inom EKSG.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top