Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1952

Euroopan unionin historia - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Toukokuu

27.

Kuutosmaat (Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa) allekirjoittavat Pariisissa Euroopan puolustusyhteisön perustamissopimuksen. 

Heinäkuu

23.

EHTY:n perustamissopimus tulee voimaan. Jean Monnet nimitetään EHTY:n korkean viranomaisen puheenjohtajaksi ja Paul-Henri Spaak puolestaan EHTY:n yhteisen edustajakokouksen puhemieheksi.

30.

Luxemburgista tulee EHTY:n väliaikainen kotipaikka.

Elokuu

10.

EHTY:n korkea viranomainen ryhtyy hoitamaan tehtäviään.

Marraskuu

10.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa kuudelle EHTY-maalle myönnetään vapautus suosituimmuuskohtelusta, jotta ne saisivat täytettyä EHTY:n asettamat velvoitteet.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top