Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1952

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Μάιος

27

Οι Έξι (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) υπογράφουν στο Παρίσι τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα (ΕΑΚ).

Ιούλιος

23

Η Συνθήκη ΕΚΑΧ τίθεται σε ισχύ. Ο Ζαν Μοννέ ορίζεται Πρόεδρος της Ανώτατης Αρχής και ο Πωλ Ανρί Σπάακ της Κοινής Συνέλευσης.

30

Το Λουξεμβούργο επιλέγεται ως προσωρινή έδρα της ΕΚΑΧ.

Αύγουστος

10

Η Ανώτατη Αρχή ΕΚΑΧ αναλαμβάνει καθήκοντα.

Νοέμβριος

10

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) αποφασίζει να χορηγήσει στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες παρέκκλιση από τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους, για να τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top