Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1952

Den Europæiske Unions historie - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

27

De Seks (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene) undertegnede traktaten om Det Europæiske Forsvarsfællesskab (EDC) i Paris.

Juli

23

EKSF-traktaten trådte i kraft. Jean Monnet blev udnævnt til formand for Den Høje Myndighed og Paul-Henri Spaak for Forsamlingen.

30

Luxembourg blev valgt til EKSF's foreløbige hjemsted.

August

10

EKSF's Høje Myndighed begyndte sin virksomhed.

November

10

Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) besluttede at give De Seks dispensation fra mestbegunstigelsesbehandlingen, således at de kunne opfylde deres EKSF-forpligtelser.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top