Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1952 r.

Историята на Европейския съюз - 1952 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Май

27

Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия подписват Договора за Европейската общност за отбрана (ЕОО) в Париж.

Юли

23

Влиза в сила Договорът за Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Жан Моне е назначен за председател на Висшия орган, а Пол-Анри Спаак за председател на Общото събрание.

30

Люксембург е избран за временно седалище на ЕОВС.

Август

10

Започва да функционира Висшият орган на ЕОВС.

Ноември

10

С Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) се взема решение за предоставяне на дерогация на Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия от режима на най-облагодетелствана нация, за да им се позволи да изпълняват задълженията си по ЕОВС.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top