Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1951

Europeiska unionens historia - 1951


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Februari

15

Ett möte för att inrätta en europeisk försvarsgemenskap hålls i Paris. Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Tyskland deltar i mötet vid sidan av sex observatörsländer (USA, Kanada, Danmark, Norge, Storbritannien och Nederländerna).

April

18

Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna undertecknar Parisfördraget, som ligger till grund för Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG).

December

10

Paul-Henri Spaak lämnar ordförandeposten i Europarådets rådgivande församling i protest mot britternas svala inställning till Europatanken.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top