Európska únia

História Európskej únie - 1951

História Európskej únie - 1951


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Február

15.

V Paríži (Francúzsko) sa koná stretnutie s cieľom zriadiť Európske obranné spoločenstvo. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Nemecko, spolu so šiestimi pozorovateľskými krajinami (USA, Kanada, Dánsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko).

Apríl

18.

Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú Parížsku zmluvu, ktorou sa zriaďuje Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO).

December

10.

Paul-Henri Spaak odstupuje z funkcie predsedu Poradného zhromaždenia Rady Európy na protest k vlažnému postoju Spojeného kráľovstva k Európe.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top