Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1951

Den Europæiske Unions historie - 1951


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Februar

15

Et møde med henblik på skabelsen af et europæisk forsvarsfællesskab blev afholdt i Paris. Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg og Tyskland deltog i mødet sammen med seks observatørlande (USA, Canada, Danmark, Norge, Det Forenede Kongerige og Nederlandene).

April

18

De Seks (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene) undertegnede Paris-traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF).

December

10

Paul Henri Spaak forlod stillingen som formand for Europarådets rådgivende forsamling i protest mod Det Forenede Kongeriges lunkne holdning til Europa.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top