Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1951

Dějiny Evropské unie - 1951


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Únor

15

V Paříži se koná zasedání, na němž má být vytvořeno Evropské obranné společenství. Účastní se jej Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Německo. Status pozorovatele má Dánsko, Kanada, Norsko, Nizozemsko, Spojené království a USA.

Duben

18

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko podepisují Pařížskou smlouvu, kterou se zakládá Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO).

Prosinec

10

Na protest proti vlažnému postoji Spojeného království k Evropě se Paul-Henri Spaak vzdává předsednictví v Poradním shromáždění Rady Evropy

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top