Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1950

Europeiska unionens historia - 1950


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

9

År 1950 i ett tal inspirerat av Jean Monnet föreslog den franska utrikesministern Robert Schuman att man skulle integrera Västeuropas kol- och stålindustrier.

Juni

3

Belgien, Frankrike, Luxemburg, Italien, Nederländerna och Tyskland ansluter sig till Schumandeklarationen. 

Augusti

26-28

Europarådets församling godkänner Schumanplanen.

September

19

Europeiska betalningsunionen inrättas.

November

4

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna undertecknas i Rom.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top