Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1950 r.

Историята на Европейския съюз - 1950 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Май

9

През 1950 г. в реч, вдъхновена от Жан Моне, министърът на външните работи на Франция Робер Шуман предлага обединение на предприятията в секторите на въгледобива и стоманодобива от Западна Европа.

Юни

3

Белгия, Франция, Люксембург, Италия, Нидерландия и Германия подписват Декларацията на Шуман.

Август

26-28

Събранието на Съвета на Европа одобрява плана „Шуман“.

Септември

19

Създаден е Европейският платежен съюз.

Ноември

4

Подписани са Конвенциите за правата на човека и за основните права в Рим, Италия.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top