Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1949

Euroopa Liidu ajalugu - 1949


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jaanuar

28

Prantsusmaa, Suurbritannia ja Beneluxi maad otsustavad luua Euroopa Nõukogu ning paluvad selle põhikirja koostamisel abi Iirimaalt, Itaalialt, Norralt, Šveitsilt ja Taanilt.

Aprill

4

Washingtonis kirjutatakse alla Põhja-Atlandi lepingule.

Mai

5

Londonis kirjutatakse alla Euroopa Nõukogu põhikirjale.

August

3

Jõustub Euroopa Nõukogu põhikiri.

10

Euroopa Nõukogu konsultatiivassamblee esimene istungjärk Strasbourgis. Föderalistid taotlevad Euroopa poliitilise ametkonna loomist.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top