Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1948

Den Europæiske Unions historie - 1948


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

1

Toldkonventionen mellem Belgien, Luxembourg og Nederlandene trådte i kraft.

Marts

17

Traktaten om den vesteuropæiske union (Bruxelles-traktaten) blev undertegnet af Belgien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

Maj

16

Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsorganisation (OEEC) blev skabt for at koordinere Marshallplanen.

Maj

7-11

Den Internationale Komité af Europæiske Enhedsbevægelser indkaldte til en europæisk kongres i Haag. Mødet blev ledet af Winston Churchill og 800 delegerede deltog. Deltagerne anbefalede, at der blev oprettet en europæisk rådgivende forsamling og et særligt europæisk råd, som skulle have til opgave at forberede de europæiske landes politiske og økonomiske integration. De opfordrede også til, at der blev vedtaget en menneskerettighedskonvention og tillige en domstol til at sikre, at en sådan konventionefterleves.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top