Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1948 r.

Историята на Европейския съюз - 1948 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Януари

1

Влиза в сила Митническата спогодба между Белгия, Люксембург и Нидерландия.

Март

17

Белгия, Франция, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство подписват Договора за западноевропейски съюз (Договорът от Брюксел).

Април

16

Създава се Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС), като нейната задача е да координира изпълнението на плана „Маршал“.

Май

7-11

С подкрепата на Международния комитет за координация на движенията за обединение на Европа се провежда Европейският конгрес в Хага, Нидерландия. Той се председателства от Уинстън Чърчил и в него участват 800 делегати. Участниците препоръчват да се създаде Европейско съвещателно събрание и Европейски специален съвет, които да поемат отговорност за подготовката на политическата и икономическа интеграция на европейските държави. Те също така препоръчват да бъде приета Харта на човешките права и да бъде създаден съответен Съд, който да гарантира спазването на тази харта.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top