Európska únia

História Európskej únie - 1947

História Európskej únie - 1947


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Máj

14.

S podporou Winstona Churchilla vzniká Hnutie za zjednotenú Európu. Stavia sa proti vytváraniu nadnárodných orgánov a uprednostňuje medzivládnu spoluprácu.

Jún

1.

René Courtin vytvára Francúzsku radu za zjednotenú Európu, ktorú neskôr pohltí Európske hnutie (1953). S podporou kresťanských demokratov vzniká združenie Nouvelles Equipes Internationales, ktoré je neskôr známe ako Európska únia kresťanských demokratov (1965).

3.

Vzniká Hnutie za socialistické spojené štáty európske, ktoré sa v roku 1961 premenuje na Európsku ľavicu.

5.

Vyhlasuje sa Marshallov plán, ktorý sa zriaďuje na obnovu hospodárstva Európy.

August

27. - 31.

V Montreux (Švajčiarsko) sa koná kongres Európskej únie federalistov.

December

13. - 14.

Federalistické a unionistické organizácie sa stretávajú v rámci Medzinárodného výboru pre koordináciu hnutí za zjednotenie Európy.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top