Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1947 m.

Europos Sąjungos istorija - 1947 m.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Gegužė

14 d.

Įkurtas Winstono Churchillio remiamas Vieningos Europos judėjimas (angl. United Europe Movement), pasisakantis prieš viršnacionalines įstaigas ir už tarpvyriausybinį bendradarbiavimą.

Birželis

1 d.

René Courtinas įsteigė Vieningos Europos Prancūzijos tarybą, kuri vėliau tapo Europos judėjimo dalimi (1953 m.). Remiama krikščionių demokratų įsteigta organizacija „Nouvelles Equipes Internationales“, kuri vėliau (1965 m.) pavadinta Europos krikščionių demokratų sąjunga.

3 d.

Įsteigtas Socialistų Jungtinių Europos Valstijų judėjimas. 1961 m. jis pervadintas Europos „kairiaisiais“.

5 d.

Paskelbtas Maršalo planas, skirtas Europos ekonomikai atkurti.

Rugpjūtis

27–31 d.

Montrė (Šveicarija) surengtas Europos federalistų sąjungos kongresas.

Gruodis

13–14 d.

Federalistų ir unionistų organizacijos susitiko Tarptautiniame Europos suvienijimo judėjimų komitete.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top