Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1947 r.

Историята на Европейския съюз - 1947 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Май

14

С подкрепата на Уинстън Чърчил е създадено Движението за обединена Европа. Целта му е да подпомага междуправителственото сътрудничество, без да надхвърля рамките на националните интереси.

Юни

1

Рене Куртен създава Френския съвет за обединена Европа, който впоследствие ще стане част от Европейското движение (1953 г.). С подкрепата на християндемократите се създават „Нови международни екипи“ (Nouvelles Equipes Internationales), които по-късно се преименуват на Европейски съюз на християндемократите (1965 г.).

3

Създава се социалистическото движение „Съединени европейски щати“. През 1961 г. то ще се преименува на Европейска левица.

5

Обявен е планът „Маршал“ за икономическо възстановяване на Европа.

Август

27-31

Провежда се конгрес на Съюза на европейските федералисти в град Монтрьо, Швейцария.

Декември

13-14

Организации на федералистите и юнионистите се срещат в рамките на Международния комитет за координация на движенията за обединение на Европа.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top