Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1946

Historia Unii Europejskiej - 1946


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Wrzesień

19

Winston Churchill w wystąpieniu na Uniwersytecie w Zurychu wzywa do utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”.

Grudzień

17

Utworzenie Unii Europejskich Federalistów w Paryżu.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top