Europeiska Unionen

Fred i Europa – samarbetet tar sin början

Fred i Europa – samarbetet tar sin början


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Fred i Europa – samarbetet tar sin början

EU grundas för att få slut på de blodiga krigen mellan grannländerna, som gång på gång hade orsakat så mycket mänskligt lidande och till slut ledde till andra världskriget. Från och med 1950 börjar en rad europeiska länder samarbeta ekonomiskt och politiskt för att bevara freden. Detta sker inom ramen för Europeiska kol- och stålunionen. De ursprungliga medlemsländerna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland. 1950-talet domineras av kalla kriget mellan östblocket och västmakterna. Sovjetiska stridsvagnar slår ner protester mot kommunistregimen i Ungern 1956. Romfördraget undertecknas 1957. Därigenom skapas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden.

EU har sina rötter i andra världskriget. Människor i Europa vill till varje pris undvika en upprepning av krigets fasor. Efter kriget delas Europa upp i öst och väst när det kalla kriget, som skulle komma att pågå i 40 år, inleds. I väst skapar länderna gemensamt Europarådet 1949. Det är ett första steg mot samarbete, men sex av länderna vill fördjupa samarbetet.

9 maj 1950

Frankrikes utrikesminister Robert Schuman lägger fram en plan för hur samarbetet kan fördjupas. Numera högtidlighålls Europadagen den 9 maj till minne av detta.

18 april 1951

Utifrån Robert Schumans förslag utarbetas ett fördrag som sex länder undertecknar. Fördraget innebär att ländernas kol- och stålindustrier förvaltas gemensamt. Tanken är att göra det omöjligt för ett enskilt land att producera vapen för att starta ett krig mot de andra länderna. De sex länderna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Ursprungliga medlemsländer: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Karta över EU:s medlemsländer 1951 © Europeiska unionen

Lista över alla EU-länder och när de gick med

23 oktober–10 november 1956

I Ungern gör folket revolt mot sovjetregimen. Revolten slås ned i november samma år, när sovjetiska stridsvagnar kör in på gatorna i Budapest.

Sovjetunionen går om USA i kapplöpningen mot rymden när man 1957 skjuter upp den första satelliten, Sputnik 1, som går i en bana runt jorden på 800 kilometers höjd. 1961 går Sovjetunionen återigen om USA och skickar ut den första kosmonauten, Jurij Gagarin, i rymden. Rymdskeppet är bara 2,6 m i diameter.

25 mars 1957

Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen blev en framgång och 1957 beslutar de sex länderna att utöka samarbetet till andra ekonomiska sektorer. Länderna undertecknar Romfördraget och skapar därigenom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), som även kallas den gemensamma marknaden. Tanken är att skapa fri rörlighet över gränserna för människor, varor och tjänster.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top