Evropska unija

Miroljubna Evropa – začetek sodelovanja

Miroljubna Evropa – začetek sodelovanja


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Miroljubna Evropa – začetek sodelovanja

Evropska unija je nastala v želji, da se nehajo pogoste in krvave medsosedske vojne, ki so svoj vrh dosegle v drugi svetovni vojni. Trajni mir naj bi uresničili z Evropsko skupnostjo za premog in jeklo, ki je leta 1950 začela gospodarsko in politično povezovati evropske države. Ustanovnih držav je bilo šest: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska. 50. leta prejšnjega stoletja je obvladovala hladna vojna med vzhodom in zahodom. Leta 1956 so sovjetski tanki zatrli proteste proti komunističnemu režimu na Madžarskem. Leta 1957 so z Rimsko pogodbo ustanovili Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) ali „skupni trg“.

Korenine Evropske unije segajo v drugo svetovno vojno. Evropejci so želeli preprečiti, da bi še kdaj prišlo do takega pobijanja in uničenja. Kmalu po koncu vojne se je Evropa razdelila na vzhodno in zahodno in začelo se je 40-letno obdobje hladne vojne. Zahodne evropske države so leta 1949 ustanovile Svet Evrope. To je bil prvi korak k medsebojnemu sodelovanju, vendar si je šest držav želelo še več.

9. maj 1950

Francoski zunanji minister Robert Schuman je predstavil načrt poglobljenega sodelovanja. 9. maja zato praznujemo dan Evrope.

18. april 1951

Na podlagi Schumanovega načrta je šest držav podpisalo pogodbo o skupnem upravljanju težke industrije – premoga in jekla. Nobena od njih ni več mogla sama izdelovati orožja, ki bi ga uporabila proti drugi, kakor je to bilo v preteklosti. Teh šest držav je bilo: Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg.

Ustanovne države članice: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska.

Zemljevid – države članice EU 1951 © Evropska unija

Države članice EU in leto njihovega članstva

23. oktober–10. november 1956

Na Madžarskem so se ljudje uprli režimu, ki je imel podporo Sovjetske zveze. Novembra so sovjetski tanki na ulicah Budimpešte zatrli proteste.

Sovjetska zveza je leta 1957 v vesolje izstrelila prvi vesoljski satelit Sputnik 1 in tako prehitela Združene države v vesoljski tekmi. Sputnik 1 je okrog Zemlje krožil na višini 800 km. Leta 1961 je Sovjetska zveza znova zmagala v tej tekmi, ko je v raketi s polmerom zgolj 2,6 m v vesolje poletel prvi človek, Jurij Gagarin.

25. marec 1957

Uspešnost pogodbe o premogu in jeklo je pripomogla, da je šest držav razširilo sodelovanje tudi na druge gospodarske panoge. Leta 1957 so z Rimsko pogodbo ustanovili Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) oziroma skupni trg. Osnovno načelo skupnega trga je bil prosti čezmejni pretok ljudi, blaga in storitev.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top