Unia Europejska

w dobie pokoju – początki współpracy

w dobie pokoju – początki współpracy


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Europa w czasach pokoju – początki współpracy

Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój. Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Lata pięćdziesiąte upływają pod znakiem zimnej wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem. W 1956 r. na Węgrzech czołgi radzieckie kładą kres protestom przeciwko reżimowi radzieckiemu. Rok 1957 to data utworzenia na podstawie traktatu rzymskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), innymi słowy „wspólnego rynku”.

Historyczne korzenie Unii Europejskiej sięgają II wojny światowej. Europejczycy są zdeterminowani, aby w przyszłości nigdy więcej nie dopuścić do podobnej tragedii. Wkrótce po wojnie dochodzi do podziału Europy na wschodnią i zachodnią. Rozpoczyna się zimna wojna, która potrwa przez kolejne 40 lat. W 1949 r. kraje Europy Zachodniej zakładają Radę Europy. Jest to pierwszy krok w kierunku współpracy, którą zamierza pogłębiać sześć spośród tych krajów.

9 maja 1950 r.

Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawia plan zacieśnienia współpracy. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku 9 maja obchodzimy „Dzień Europy”.

18 kwietnia 1951 r.

W oparciu o plan Schumana sześć państw podpisujetraktat dotyczący wspólnego zarządzania przemysłem ciężkim – produkcją węgla i stali. Oznacza to, że żadne z nich nie będzie w stanie samodzielnie produkować broni, a tym samym prowadzić wojny przeciwko sobie. Tych sześć krajów to: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg.

Założycielskie państwa członkowskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Mapa – państwa członkowskie UE w 1951 r. © Unia Europejska

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

23 października – 10 listopada 1956

Na Węgrzech społeczeństwo powstaje przeciwko reżimowi popieranemu przez Związek Radziecki. W listopadzie na ulicach Budapesztu pojawiają się sowieckie czołgi, które mają stłumić protesty.

Związek Radziecki pokonuje Stany Zjednoczone w wyścigu o podbój kosmosu, wystrzeliwując w 1957 r. pierwszego sztucznego satelitę – Sputnik-1. Sputnik-1 krąży po orbicie okołoziemskiej na wysokości 800 km. W 1961 r. Związek Radziecki wygrywa ponownie, wysyłając pierwszego kosmonautę, Jurija Gagarina, którego statek ma średnicę jedynie 2,6 m.

25 marca 1957 r.

Sukces Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali skłania wspomniane sześć krajów do rozszerzenia współpracy na inne obszary gospodarki. W 1957 r. podpisują one traktat rzymski będący podstawą dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), innymi słowy „wspólnego rynku”. Jego ideą jest swobodny przepływ osób, towarów i usług pomiędzy tymi krajami.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top