European Union website, the official EU website

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking: 1945-1959

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking: 1945-1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking

De Europese integratie is begonnen om een einde te maken aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede. De zes oprichtende landen zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De jaren '50 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West. In 1956 wordt de Hongaarse opstand tegen het communistische regime neergeslagen door Sovjettanks. Een jaar later neemt de Sovjet-Unie de leiding in de ruimtewedloop door het lanceren van de eerste satelliet, Spoetnik 1. In 1957 wordt ook de Europese Economische Gemeenschap (EEG), of "gemeenschappelijke markt" opgericht door het Verdrag van Rome.

De Europese Unie dankt haar bestaan aan de Tweede Wereldoorlog. De Europeanen zijn vastbesloten om een dergelijke vernieling en bloedvergieten nooit meer te laten gebeuren. Kort na de oorlog wordt Europa opgesplitst in Oost en West en begint de 40 jaar durende Koude Oorlog. De West-Europese staten richten in 1949 de Raad van Europa Bekijk deze link in een andere taal  Deutsch (de ) English (en ) français (fr ) italiano (it ) op. Het is een eerste stap naar onderlinge samenwerking, maar zes landen willen verder gaan.

9 mei 1950 — de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman stelt een plan voor nauwere samenwerking voor. Later wordt 9 mei de "Dag van Europa".

18 april 1951

Op basis van het Schuman-plan ondertekenen zes landen een verdrag om hun zware industrieën - kolen en staal - gemeenschappelijk te beheren. Op die manier kan geen van hen zelf oorlogswapens maken om zich, zoals in het verleden, tegen de andere te keren. Die zes landen zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

 De oprichtende lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland.

Kaart - Lidstaten van de EU, 1951 © Stefan Chabluk

Lijst van alle EU-landen en wanneer zij toetraden

Met de opening (1952) van de zelfstandige "verticale stad" (Unité d’habitation) van de Zwitserse architect Le Corbusier in Marseille (Frankrijk) wordt een nieuwe trend zichtbaar. Het grimmige uiterlijk van dit betonnen complex leidt tot de bijnaam "neo-brutalisme".

In 1956 komen de Hongaren in verzet tegen de sovjetmachthebbers. In november dringen sovjettanks door tot in de straten van Boedapest om de opstand neer te slaan.

De Sovjet-Unie verslaat de Verenigde Staten in de „ruimterace" door de lancering van de eerste kunstmaan, de Spoetnik 1, in 1957. De Spoetnik 1 draait op een hoogte van 800 km in een baan om de aarde. In 1961 boekt de Sovjet-Unie een nieuw succes met de eerste ruimtevaarder, Joeri Gagarin. Zijn ruimtevaartuig heeft een doorsnee van maar 2,6 meter.

25 maart 1957

Voortbouwend op het succes van het Verdrag voor Kolen en Staal, breiden de zes landen hun samenwerking uit tot andere economische sectoren. Zij ondertekenen het Verdrag van Rome, waardoor de Europese Economische Gemeenschap (EEG), of  " gemeenschappelijke markt " wordt opgericht. Vrij verkeer van personen, goederen, diensten over de grenzen is de achterliggende idee.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959