Europese Unie

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking: 1945-1959

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking: 1945-1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking

De Europese integratie is begonnen om een einde te maken aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1950 verenigen een aantal Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede. De zes oprichtende landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De jaren '50 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West. In 1956 wordt de Hongaarse opstand tegen het communistische regime neergeslagen door Sovjettanks. Een jaar later wordt met het Verdrag van Rome de Europese Economische Gemeenschap (EEG), of "interne markt" opgericht.

De Europese Unie ontstaat na de Tweede Wereldoorlog. De Europeanen zijn vastbesloten om een dergelijke vernieling en bloedvergieten nooit meer te laten gebeuren. Kort na WOII wordt Europa opgesplitst in Oost en West en begint de 40 jaar durende Koude Oorlog. De West-Europese staten richten in 1949 de Raad van Europa op. Het is een eerste stap naar onderlinge samenwerking, maar zes landen willen verder gaan.

9 mei 1950

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman stelt een plan voor nauwere samenwerking voor. Later wordt 9 mei de "Dag van Europa".

18 april 1951

Op basis van het Schuman-plan ondertekenen zes landen een verdrag om hun zware industrieën – kolen en staal – gemeenschappelijk te beheren. Op die manier kan geen van hen zelf oorlogswapens maken om zich, zoals in het verleden, tegen de andere te keren. Die zes landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

De oprichtende lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Kaart – de lidstaten van de EU 1951 © Europese Unie

Lijst van alle EU-landen en hun toetredingsdatum

23 oktober – 10 november 1956

In Hongarije komen de mensen in verzet tegen het door de Sovjet-Unie gesteunde regime. Maar in november dringen Sovjettanks door tot in de straten van Boedapest en slaan de opstand neer.

De Sovjet-Unie verslaat de Verenigde Staten in de ruimterace met de lancering van de eerste kunstmaan, de Spoetnik 1, in 1957. De Spoetnik 1 draait op een hoogte van 800 km in een baan om de aarde. In 1961 boekt de Sovjet-Unie een nieuw succes met de eerste ruimtevaarder, Joeri Gagarin, in een ruimtecapsule van amper 2,6 meter doorsnee.

25 maart 1957

Voortbouwend op het succes van het Verdrag voor Kolen en Staal breiden de zes landen hun samenwerking uit tot andere economische sectoren. Ze ondertekenen het Verdrag van Rome, waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG), of "interne markt" wordt opgericht. De achterliggende idee is het vrij verkeer van personen, goederen en diensten over de grenzen.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top