Unjoni Ewropea

Ewropa paċifika - il-bidu tal-kooperazzjoni

Ewropa paċifika - il-bidu tal-kooperazzjoni


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Ewropa paċifika – il-bidu tal-kooperazzjoni

L-Unjoni Ewropea titwaqqaf biex jispiċċaw il-gwerer spissi u kollha dmija bejn il-ġirien, li laħqu l-ogħla punt tagħhom fit-Tieni Gwerra Dinjija. Mill-1950, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar tibda tgħaqqad il-pajjiżi Ewropej mil-lat ekonomiku u politiku biex tiżgura paċi dejjiema. Is-sitt fundaturi huma l-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u n-Netherlands. Il-ħamsinijiet huma ddominati mill-gwerra bierda bejn il-Lvant u l-Punent. Il-protesti fl-Ungerija kontra r-reġim Komunista jitrażżnu mit-tankijiet Sovjetiċi fl-1956. Fl-1957, it-Trattat ta' Ruma joħloq il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE), jew is-"Suq Komuni".

L-għeruq storiċi tal-Unjoni Ewropea jinsabu fit-Tieni Gwerra Dinjija. L-Ewropej huma determinati li jevitaw li qatt ma jerġa' jkun hemm avveniment ta' qtil u ħerba bħal dan. Wara l-gwerra, l-Ewropa tinqasam bejn il-Lvant u l-Punent u tibda l-Gwerra Bierda li ddum 40 sena. In-nazzjonijiet Ewropej tal-Punent joħolqu l-Kunsill tal-Ewropa fl-1949. Dan hu l-ewwel pass lejn il-kooperazzjoni bejniethom, iżda sitt pajjiżi jixtiequ jmorru lil hinn.

9 ta' Mejju 1950

Il-Ministru Franċiż għall-Affarijiet Barranin Robert Schuman jippreżenta pjan għal iktar kooperazzjoni. Iktar tard, id-9 ta' Mejju jibda jitfakkar bħala "Jum l-Ewropa".

18 ta' April 1951

Abbażi tal-pjan ta' Schuman, sitt pajjiżi jiffirmaw trattat għat-tmexxija tal-industriji tal-faħam u l-azzar tagħhom - b'ġestjoni komuni. B'hekk, l-ebda pajjiż waħdu ma jista' jibni l-armi għall-gwerra biex idur kontra pajjiż ieħor, bħalma kien jiġri qabel. Is-sitt pajjiżi huma l-Ġermanja, Franza, l-Italja, in-Netherlands, il-Belġju u l-Lussemburgu.

Stati Membri fundaturi: il-Ġermanja, Franza, l-Italja, in-Netherlands, il-Belġju u l-Lussemburgu.

Mappa - stati membri tal-UE 1951 © Unjoni Ewropea

Lista tal-Istati Membri kollha tal-UE u meta ssieħbu

23 ta' Ottubru - 10 ta' Novembru 1956

Fl-Ungerija, il-poplu jqum kontra r-reġim proSovjetiku. F'Novembru, f'Budapest jidħlu tankijiet Sovjetiċi biex irażżnu l-protesti.

L-Unjoni Sovjetika tirbaħ lill-Istati Uniti fil-konkwista tal-ispazju bit-tnedija tal-ewwel satellita mibnija mill-bniedem, Sputnik 1, li tidħol fl-orbita f'għoli ta' 800 km fl-1957. Fl-1961 l-Unjoni Sovjetika terġa' tirbaħ bl-ewwel kosmonawta, Yuri Gagarin, b'inġenju spazjali b'dijametru ta' 2.6 metri biss.

25 ta' Marzu 1957

Wara s-suċċess tat-Trattat dwar il-Faħam u l-Azzar, is-sitt pajjiżi jwessgħu l-kooperazzjoni għal setturi ekonomiċi oħra. Jiffirmaw it-Trattat ta' Ruma, li joħloq il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE), jew "suq komuni". L-idea hi li l-persuni, il-prodotti u s-servizzi jiċċaqalqu b'mod ħieles bejn il-fruntieri.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top