Europos Sąjunga

Taiki Europa – bendradarbiavimo pradžia

Taiki Europa – bendradarbiavimo pradžia


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Taiki Europa – bendradarbiavimo pradžia

Europos Sąjunga buvo įsteigta siekiant užbaigti dažnus ir žiaurius kaimyninių šalių karus, kurių apogėjus buvo Antrasis pasaulinis karas. 6-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Europos anglių ir plieno bendrija pradėjo ekonomiškai ir politiškai vienyti Europos šalis, kad Europoje būtų užtikrinta ilgalaikė taika. Bendrijos šalys steigėjos buvo šešios: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Šeštajame dešimtmetyje tarp Rytų ir Vakarų vyko šaltasis karas. 1956 m. sovietų tankai numalšino Vengrijoje protesto akcijas prieš komunistinį režimą. 1957 m. buvo pasirašyta Romos sutartis, kuria sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) (bendroji rinka).

Istorinės Europos Sąjungos šaknys glūdi Antrajame pasauliniame kare. Europos gyventojai buvo pasiryžę neleisti pasikartoti tokioms žudynėms ir sugriovimams. Netrukus po karo prasidėjo 40 metų trukęs Šaltasis karas ir Europa buvo padalyta į Rytų ir Vakarų blokus. 1949 m. Vakarų Europos šalys įsteigė Europos Tarybą. Tai buvo pirmasis žingsnis į bendradarbiavimą, bet šešios šalys nenorėjo tuo apsiriboti.

1950 m. gegužės 9 d.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė glaudesnio bendradarbiavimo planą. Vėliau gegužės 9 d. pradėta švęsti kaip Europos diena.

1951 m. balandžio 18 d.

Remdamosi Šumano planu, šešios šalys pasirašė sutartį, pagal kurią jų sunkiąją – anglių ir plieno – pramonę turėjo administruoti bendra vadovybė. Tokiu būdu nė viena iš šalių negalėtų į kitą atsukti karo ginklų, kaip anksčiau. Sutartį pasirašė šešios šalys: Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas.

Valstybės narės steigėjos: Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas.

1951 m. ES valstybių narių žemėlapis © Europos Sąjunga

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1956 m. spalio 23 d. – lapkričio 10 d.

Vengrijos žmonės sukilo prieš sovietų remiamą režimą. Atėjus lapkričiui, gatvėse pasirodė sovietų tankai ir nuslopino protestus.

Sovietų Sąjunga aplenkė Jungtines Amerikos Valstijas kosmoso lenktynėse, 1957 m. paleidusi pirmąjį dirbtinį Žemės palydovą „Sputnik 1“. „Sputnik 1“ iškilo į 800 km aukščio orbitą aplink Žemę. 1961 m. Sovietų Sąjunga pasiekė dar vieną laimėjimą – į kosmosą pakilo pirmasis kosmonautas Jurijus Gagarinas, kurio erdvėlaivio skersmuo buvo tik 2,6 m.

1957 m. kovo 25 d.

Šešios valstybės, plėtodamos sėkmingai veikiančią Anglių ir plieno bendrijos sutartį, ėmė bendradarbiauti ir kituose ekonomikos sektoriuose. Jos pasirašė Romos sutartį, kuria įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB) – bendroji rinka. Pagrindinė jos idėja buvo sudaryti sąlygas žmonėms, prekėms ir paslaugoms laisvai judėti per valstybių sienas.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top