Európai Unió

Béke Európában – az együttműködés kezdetei

Béke Európában – az együttműködés kezdetei


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Béke Európában – az együttműködés kezdetei

Az Európai Unió abból a célból jön létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti véres háborúknak, amelyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt. 1951-ben jött létre az Európai Szén- és Acélközösség. Ez jelenti az első lépést az európai országok gazdasági és politikai egyesítése és a tartós béke megteremtése felé. Az Európai Szén- és Acélközösség hat alapító tagállama Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Az ötvenes évek a Kelet és a Nyugat közötti hidegháború jegyében telnek. 1956-ban szovjet tankok vetnek véget a kommunista rezsim elleni felkelésnek Magyarországon. 1957-ben aláírják a Római Szerződést, és ezzel létrejön az Európai Gazdasági Közösség (EGK), más néven a közös piac.

Az Európai Unió történelmi gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az európaiak eltökélt szándéka, hogy hasonló öldöklés és pusztítás a jövőben ne forduljon elő. A háború után Európa hamarosan két részre szakad: Nyugat és Kelet között megkezdődik a 40 évig tartó hidegháború. A nyugat-európai országok 1949-ben megteszik az első lépést az együttműködés felé és megalapítják az Európa Tanácsot. Hat ország azonban ennél szorosabb integrációt tűz ki célul.

1950. május 9.

Robert Schuman francia külügyminiszter tervet terjeszt elő az együttműködés elmélyítése céljából. Ennek okán ünnepeljük minden év május 9-én az Európa-napot.

1951. április 18.

A Schuman-terv alapján hat ország szerződést ír alá arról, hogy nehéziparukat (azaz a szén- és acélipart) közös irányítás alá helyezik. Ily módon egyikük sem képes fegyvereket gyártani, amelyeket – mint a múltban – a másik ellen fordíthatna. Ez a hat tagállam Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország.

Alapító tagállamok: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország.

Térkép – Az EU tagállamai 1951-ben © Európai Unió

Az EU tagállamai és csatlakozásuk időpontja

1956. október 23. – november 10.

Magyarországon népfelkelés tör ki a szovjet támogatású rezsim ellen. Novemberben szovjet tankok jelennek meg Budapest utcáin, hogy letörjék a felkelést.

Az űrversenyben a Szovjetunió felülkerekedik az Egyesült Államokon, miután 1957-ben útnak indítja az első műholdat, a Szputnyik–1-et. Az űreszköz 800 km-es magasságban kering a Föld körül. 1961-ben a Szovjetunió ismét diadalmaskodik, amikor Jurij Gagarin személyében elsőként indít embert a világűrbe; az űrhajó átmérője mindössze 2,6 méter.

1957. március 25.

A hat ország a szél- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva együttműködését egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjeszti. Aláírják a Római Szerződést, és ezzel létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), más néven a közös piacot. Az elgondolás lényege, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabadon mozoghassanak a határokon keresztül.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top