Evropská unie

Evropa v míru – počátky spolupráce

Evropa v míru – počátky spolupráce


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Evropa v míru – počátky spolupráce

Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem je zajistit trvalý mír. Zakládajících států je šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Atmosféru 50. let určuje studená válka mezi Východem a Západem. Maďarský protest proti komunistickému režimu umlčují v roce 1956 sovětské tanky. V roce 1957 je podepsána Římská smlouva, kterou se zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) čili tzv. společný trh.

Kořeny vzniku Evropské unie je třeba hledat v období druhé světové války. Evropané jsou odhodláni zabránit tomu, aby se podobné zabíjení a destrukce mohly ještě opakovat. Krátce po válce se Evropa rozděluje na Východ a Západ a začíná studená válka, která potrvá 40 let. Státy západní Evropy zakládají v roce 1949 Radu Evropy. Jde o první krok ke vzájemné spolupráci. Šest zemí však chce jít dále.

9. května 1950

Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman přichází s plánem hlubší spolupráce. 9. květen se později začne slavit jako Den Evropy.

18. dubna 1951

Na základě Schumanova plánu podepisuje 6 zemí smlouvu o společném řízení jejich těžkého průmyslu (těžby uhlí a výroby oceli). Takto již nikdo nemůže vyrobit válečné zbraně, aby je obrátil proti ostatním, jako tomu bylo v minulosti. Těmito šesti státy jsou Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko.

Zakládající členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko

Mapa – členské státy EU v roce 1951 © Evropská unie

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

23. října až 10. listopadu 1956

V roce 1956 se lidé v Maďarsku vzbouří proti prosovětskému režimu. V listopadu vnikají sovětské tanky do budapešťských ulic a povstání krutě potlačují.

V soupeření mezi SSSR a USA o prvenství při dobývání vesmíru je úspěšnější Sovětský svaz. V roce 1957 vypouští první umělou družici, která obíhá kolem Země ve výšce 800 km. V roce 1961 slaví další úspěch s prvním člověkem ve vesmíru, kosmonautem Jurijem Gagarinem, jehož kosmická loď měla pouhé 2,6 m v průměru.

25. března 1957

Na základě úspěchu Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli rozšiřují členské státy spolupráci na další hospodářské oblasti. Podepisují Římskou smlouvu a založí tak Evropské hospodářské společenství (EHS) čili společný trh, jehož hlavní myšlenkou je zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top