European Union website, the official EU website

Europeiska unionens historia - 1959

Europeiska unionens historia - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

Första stegen tas mot att gradvis avskaffa tullavgifter och tullkvoter inom EEG.

7

Robert Schuman återväljs till ordförande för Europaparlamentet.

Februari

2

Etienne Hirsch väljs till ordförande för Euratoms kommission.

Mars

3

EG-domstolen antar sin arbetsordning.

20

Europeiska investeringsbanken (EIB) beviljar sina första lån.

Maj

5

Europeiska rådet antar Dillon-förslaget från Förenta staterna om multilaterala handelsförhandlingar (Allmänna tull- och handelsavtalet). Kommissionen kommer, med hjälp av en särskild kommitté som utses av rådet, att leda dessa förhandlingar.

Juni

8

Grekland ansöker om associering med EEG.

22

EEG:s nationella skatteförvaltningar inrättar tre arbetsgrupper för att se över möjligheten att harmonisera lagstiftningen om indirekta avgifter.

25-26

Det första mötet sker mellan experter på dumpning från medlemsstaterna. De ser över förordningar som skall införas för att undvika dumpning inom gemenskapen.

Juli

20-21

Sju länder inom Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete, (OEEC) nämligen Österrike, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien beslutar att upprätta en europeisk frihandelsorganisation (EFTA).

31

Turkiet ansöker om associering med EEG.

September

10

Förhandlingar om Greklands associering till EEG inleds.

11

Piero Malvestiti väljs till ordförande för EKSG:s kommission.

27

Förhandlingar om Turkiets associering till EEG inleds.

Oktober

13

Pierre Wigny, den belgiska utrikesministern, lanserar tanken att slå samman EKSG:s kommission och de två andra kommissionerna (för EEG och Euratom) som inrättades genom Romfördraget.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959