European Union website, the official EU website

Stair an Aontais Eorpaigh - 1959

Stair an Aontais Eorpaigh - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Eanáir

1

Tógtar na chéad chéimeanna chun deireadh a chur de réir a chéile le dleachtanna custaim agus le cuótaí laistigh de CEE.

7

Atoghtar Robert Schuman ina uachtarán ar an Tionól Parlaiminteach.

Feabhra

2

Toghtar Etienne Hirsch ina uachtarán ar Choimisiún Euratom.

Márta

3

Glacann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach lena rialacháin nós imeachta.

20

Tugann an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) a chéad iasachtaí.

Bealtaine

5

Glacann an Chomhairle Eorpach le "moladh Dillon" ó Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le hidirbheartaíochtaí trádála iltaobhachta (Creat Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil). Beidh an Coimisiún, a fuair cúnamh ó Choiste speisialta a cheap an Chomhairle, i bhfeighil na n-idirbheartaíochtaí.

Meitheamh

8

Cuireann an Ghréig iarratas isteach ar chomhlachas i CEE.

22

Bunaíonn riaracháin náisiúnta fhioscacha an CEE trí ghrúpa oibriúcháin chun athbhreithniú a dhéanamh ar a indéanta is atá sé reachtaíocht thobhach neamhdhíreach a thionscnamh.

25-26

Reáchtáiltear an chéad chruinniú le haghaidh saineolaithe as na Ballstáit ar dhumpáil. Déanann siad athbhreithniú ar rialacháin a bhí le cur i bhfeidhm chun dumpáil laistigh den chomhphobal a sheachaint.

Iúil

20-21

Cinneann an seacht dtír atá san Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip (IMCS), eadhon an Ostair, an Danmhairg, an Iorua, an Phortaingéil, an tSualainn, an Eilvéis agus an Ríocht Aontaithe, Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) a bhunú.

31

Cuireann an Tuirc iarratas isteach ar chomhlachas sa CEE.

Meán Fómhair

10

Cuirtear tús le hidirbheartaíochtaí maidir le comhlachas na Gréige sa CEE.

11

Toghtar Piero Malvestiti ina uachtarán ar Ard-Údarás an CEGC.

27

Cuirtear tús le hidirbheartaíochtaí maidir le comhlachas na Tuirce sa CEE.

Deireadh Fómhair

13

Tagann Pierre Wigny, aire gnóthaí eachtracha na Beilge, suas leis an smaoineamh chun Ard-Údarás an CEGC agus an dá Choimisiún (CEE agus Euratom) arna mbunú le Conradh na Róimhe, a aontú faoi aon institiúid amháin.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959