European Union website, the official EU website

Zgodovina Evropske unije - 1958

Zgodovina Evropske unije - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

1

Začetek veljavnosti Rimskih pogodb ter s tem delovanja Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) s sedežem v Bruslju. Parlamentarna skupščina s sedežem v Luxembourgu in Sodišče sta bila skupna vsem trem skupnostim.

7

Za predsednika Komisije EGS je bil izvoljen nemški politik Walter Hallstein. Za predsednika Komisije Euratom je bil izvoljen francoski inženir Louis Armand. Belgijski politik Paul Finet je postal predsednik Visoke oblasti ESPJ.

26

Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so ustanovile Odbor stalnih predstavnikov (COREPER), ki je bil odgovoren za pripravo dela svetov Skupnosti.

Februar

10

Države članice so uvedle usklajene carinske stopnje za premog in jeklo. Izjema je veljala za Francijo in Italijo, ki sta lahko še dve leti za nekatere izdelke zahtevali višje carinske stopnje.

Marec

19

Ustanovno zasedanje Evropske parlamentarne skupščine v francoskem Strasbourgu. Za predsednika skupščine je bil izvoljen francoski politik Robert Schuman. Parlamentarna skupščina je tako nadomestila Enotno skupščino ESPJ.

April

15

Prva uredba Sveta je določila uradne jezike Evropskih skupnosti: francoščino, italijanščino, nemščino in nizozemščino.

20

Prva številka Uradnega lista Evropskih skupnosti, ki je nadomestil Uradni list ESPJ.

22

Svet je imenoval člane Ekonomsko-socialnega odbora.

Maj

13

Poslanci Parlamentarne skupščine so prvič v zgodovini sedeli razporejeni po političnih skupinah in ne po državljanski pripadnosti.

19

Ustanovno zasedanje Ekonomsko-socialnega odbora v Bruslju.

21-27

Parlamentarna skupščina je sprejela poslovnik.

Julij

3-11

Na konferenci v italijanskem mestu Stresa so se predstavniki držav dogovorili o temeljih skupne kmetijske politike (SKP).

7

Predsednik Komisije EGS Walter Hallstein je v Ženevi, Švica, podpisal uradni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Mednarodno organizacijo dela.

Oktober

7

V Luxembourgu so ustanovili Sodišče Evropskih skupnosti, ki je nadomestilo Sodišče ESPJ.

December

4

Svet guvernerjev Evropske investicijske banke (EIB) je sprejel prve direktive o kreditni politiki banke.

29

Začetek veljavnosti Evropskega denarnega sporazuma.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959