European Union website, the official EU website

Istoria Uniunii Europene - 1958

Istoria Uniunii Europene - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Ianuarie

1

Intră în vigoare Tratatele de la Roma. Comunităţile CEE şi EURATOM îşi încep activitatea la Bruxelles. Adunarea Parlamentară de la Luxemburg şi Curtea Europeană de Justiţie sunt instituţii comune tuturor celor trei Comunităţi.

7

Walter Hallstein este ales preşedinte al Comisiei CEE. Louis Armand este ales preşedinte al Comisiei Euratom. Paul Finet este ales preşedinte al Înaltei Autorităţi a CECO.

26

Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos decid să înfiinţeze Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), însărcinat cu pregătirea lucrărilor consiliilor.

Februarie

10

Statele membre adoptă un tarif armonizat pentru cărbune şi oţel. Se acordă o derogare în cazul Franţei şi Italiei - timp de doi ani, cele două ţări vor putea să solicite tarife mai ridicate pentru unele produse.

Martie

19

Sesiunea constitutivă a Adunării Parlamentare Europene este organizată la Strasbourg (Franţa), iar Robert Schuman este ales în funcţia de preşedinte. Această adunare urmează să înlocuiască Adunarea CECO.

Aprilie

15

Primul Regulament al Consiliului stabileşte limbile germană, franceză, italiană şi olandeză ca limbi oficiale ale Comunităţilor.

20

Este publicat primul Jurnal Oficial al Comunităţilor Europene. Acesta înlocuieşte Jurnalul Oficial al CECO.

22

Consiliul desemnează membrii Comitetului Economic şi Social (CES).

Mai

13

Deputaţii Adunării Parlamentare sunt grupaţi pentru prima dată în funcţie de apartenenţă politică, în loc de naţionalitate.

19

La Bruxelles (Belgia) are loc reuniunea de constituire a CES.

21-27

Adunarea Parlamentară îşi adoptă regulamentul intern.

Iulie

3-11

O conferinţă organizată la Stresa (Italia) pune bazele unei politici agricole comune (PAC).

7

La Geneva (Elveţia), Walter Hallstein semnează un acord formal de legătură şi colaborare între CEE şi Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM).

Octombrie

7

Este înfiinţată Curtea Europeană de Justiţie, cu sediul în Luxemburg, care înlocuieşte Curtea de Justiţie a CECO.

Decembrie

4

Guvernatorii consiliului BEI (Banca Europeană de Investiţii) adoptă primele directive privind politica de creditare a băncii.

29

Intră în vigoare Acordul Monetar European.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959