European Union website, the official EU website

De geschiedenis van de Europese Unie - 1958

De geschiedenis van de Europese Unie - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

De Verdragen van Rome worden van kracht. De EEG en EURATOM krijgen hun zetel in Brussel. Het Europees Parlement en het Hof van Justitie zijn gemeenschappelijke instellingen voor de drie Gemeenschappen.

7

Walter Hallstein wordt benoemd tot voorzitter van de EEG-Commissie, Louis Armand tot voorzitter van de Euratom-Commissie en Paul Finet tot voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.

26

De Zes besluiten tot de oprichting van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) om de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden.

Februari

10

De lidstaten stellen een geharmoniseerd tarief vast voor kolen en staal. Frankrijk en Italië wordt een derogatie toegestaan. Beide landen mogen voor een periode van twee jaar voor bepaalde producten hogere rechten heffen.

Maart

19

De openingszitting van het Europees Parlement wordt gehouden in Straatsburg, Frankrijk. Robert Schuman wordt verkozen tot voorzitter van het Parlement. Het Parlement vervangt de Gemeenschappelijke Vergadering van het EGKS.

April

15

De eerste verordening van de Raad bepaalt dat het Duits, het Frans, het Italiaans en het Nederlands de officiële talen van de Gemeenschappen zijn.

20

Het eerste Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt gepubliceerd. Het vervangt het Publicatieblad van de EGKS.

22

De Raad maakt de leden van het Economisch en Sociaal Comité bekend.

Mei

13

De afgevaardigden van het Parlement komen voor het eerst bijeen, onderverdeeld naar politieke groepering en niet naar nationaliteit.

19

In Brussel, België, wordt de oprichtingsvergadering van het Economisch en Sociaal Comité gehouden.

21-27

Het Parlement stelt zijn reglement van orde vast.

Juli

3-11

Een conferentie in Stresa (Italië) legt de basis voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

7

In Genève, Zwitserland, tekent Walter Hallstein een formele verbindings- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EEG en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Oktober

7

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat het Hof van Justitie van de EGKS vervangt, wordt in Luxemburg opgericht.

December

4

De Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank stelt de eerste richtlijnen voor het kredietbeleid van de Bank vast.

29

De Europese Monetaire Overeenkomst treedt in werking.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959